mundus vult decipi

‘We are such stuff as dreams are made on,
and our little life is rounded with a sleep.’

William Shakespeare

Mundus vult decipi is een toneelgezelschap opgericht door Czeslaw de Wijs en Jorn Heijdenrijk, de wereld wil bedrogen worden. De vraag is: spelen wij een listig spel met de werkelijkheid, of de werkelijkheid een spel met ons? Indachtig deze vooronderstelling willen wij ons ethisch en esthetisch engagement met de wereld tonen en nieuwe (artistieke) verbindingen leggen, die het tekort van de nabijheid en de grenzen van ons blikveld overstijgen.

We bedenken nooit dat wat we denken
voor ons verbergt dat wat we zijn.’

Paul Valery

Panel 1 Placeholder
Panel 2

jonas in de walvis

‘Jonas in de walvis’ is een voorstelling van voor kinderen (8+). Voor ieder die zich kind wil noemen, hoe oud je ook bent. Het is muziektheater op locatie zoals het hoort: in de duinen, een weiland, of midden in de stad bovenop een parkeergarage, op ’n schoolplein of in het theater. Het is muziektheater op locatie in de méést ongebruikelijke zin van het woord: mídden in de buik van een walvis.

Een reusachtige sculpturale walvistent als schouwburg.
U bent al binnen, neem plaats. Welkom!
Verbeelding, fantasie vallen samen met vorm en inhoud: het is een belevenis.

Het verhaal van ‘Jonas in de walvis’ gaat over Jonah. Of Yunus, of Yônā. Maar laten we hem, of haar, gewoon Jonas noemen, of Duif. De profeet-tegen-wil-en-dank. Jonas die in de buik van een walvis zit. Het archetypische beeld uit de Bijbel, de Koran en de Thora – dat in ieders hoofd gegrift zit. ‘Jonas in de walvis’ gaat over het mythische verhaal. Anno nu.

Het is noodzaak om een ethiek van solidariteit te construeren die verder gaat dan het opmerken van verschillen. Dat is zo belangrijk dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen. ‘Jonas in de walvis’ vertelt dat mensen zich in elkaar kunnen verplaatsen en zich kunnen verbinden. De ander is een vervormd spiegelbeeld van jezelf en je kan de spiegel breken, de weerspiegeling afwijzen óf je eigen geheimen ontwaren.

Iedereen van ons is Jonas. ‘De WALVIS’ gaat in de wijk en in de stad op zoek naar kinderen met verschillende achtergronden en brengt ze met het verhaal van Jonasduifje én met elkaar in verbinding.

Anno nu?
De grote gatenspaarder Jonasduifje wordt door Een-Vreemde-Stem-Van-Een-Nog-Niet- Nader-Te-Duiden-Persoon gewekt. Hij moet z’n verantwoordelijkheid nemen. Maar Jonasduifje is druk, met zichzelf, en het sparen van gaten natuurlijk! Hij vlucht per schip precies de andere kant op. Maar de verhalen-logica in de hele wereld is overal hetzelfde en die is dat we kunnen vluchten, maar niet verstoppen. Een storm steekt op.
Jonasduifje wordt overboord gezet en niet toevallig gaat de storm liggen. Zoals het nog nooit is gelukt om aan jezelf te ontsnappen, zo wordt Jonasduifje opgeslokt. Door een walvis. De wereld op z’n kop! Het begin van een onwaarschijnlijke reis die gaat over geloven in jezelf, verantwoordelijkheid nemen en liefde (opbrengen) voor de ander.

Met andere woorden: het verhaal van Jonasduifje gaat over identiteit en alle valkuilen en wonderen die daarbij horen. ‘De WALVIS’ gaat over verschillendheid. ‘Wat doen we met de ander?’ Wend ik me af óf toon ik mijn menselijk gezicht? Het woord identiteit omvat de noodzaak om anders te zijn en te blijven, zodat iedere ontmoeting verrijkt. Maar er zit ook een element van egoïsme in, een afwijzing van de ander. Identiteit is wat ik ben zodat ik dat kan delen, maar ook wat ik ben als ik verschillendheid afkeur. Het is een schat met twee gezichten.

‘Jonas in de walvis’ is een toneel-fantasie-machinerie
waar metafoor, décor en werkelijkheid door elkaar heen lopen in een wereld van paradoxen en metamorfoses
zonder binnen of buiten.

Het is de heldenreis van Jonasduifje.

.

Jonas in de walvis is mede mogelijk gemaakt door:

Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Lira Fonds, VSB Fonds, Stichting Melanie, De Versterking, Arnout Schuijff, Deloitte, Nationale Opera & Ballet

Panel 3

medewerkers

spelers: Carole van Ditzhuyzen, Jorn Heijdenrijk en Czeslaw de Wijs

muziek: Mehmet Polat (Ud) en Modar Salama (Percussie)

tekst: Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes

publiciteit: Esra Merkel

licht en techniek: Czeslaw de Wijs

grafische vormgeving: Superchagrijnig

fotografie: Sofie Knijff

productie: Rianne Valstar

ontwerp walvistent: Jorn Heijdenrijk
bouwtechnische realisatie: Tentech BV
staalconstructie: H. Schrijver B.V
membraanconstructie: Buitink Technology
op- en afbouw walvistent: Time Circus

partners: De Krakeling, Oerol, HetPaleis

Jonas in de walvis is mede mogelijk gemaakt door: Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Lira Fonds, VSB Fonds, Stichting Melanie, De Versterking, Arnout Schuijff, Deloitte, Nationale Opera & Ballet

met speciale dank aan: Carry Hendriks, Rolf Hauser, Ramses van den Hurk, Sonne Scheermakers, Edith Verhoeven, Roos Rodenburg, New Faces (at Festivals) en Douwe Hipma

.

Panel 4

ANBI

Het bestuur van Stichting Mundus vult decipi bestaat uit:

Paul Rump – voorzitter

Tanja Elstgeest – penningmeester

Floortje Bakkeren – secretaris

inschrijvingsnummer bij de KVK: 74892142

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienr: 8600.64.517

De stichting heeft ten doel: “het bevorderen van de theaterkunst, onder meer middels het (doen) organiseren en produceren van toneelvoorstellingen, daarbij ook inbegrepen het gebruik van media zoals film en video en andere gerelateerde activiteiten.”

De statuten van de stichting zijn hier te downloaden en het verplichte ANBI-standaardformulier hier.

Het beleidsplan is hier te downloaden en de jaarrekening van 2020 hier.

bankrekeningnummer voor donaties: NL40TRIO0379681471

Bij voorbaat dank!

.