ANBI

Het bestuur van Stichting Mundus vult decipi bestaat uit:

Paul Rump – voorzitter

Tanja Elstgeest – penningmeester

Floortje Bakkeren – secretaris

inschrijvingsnummer bij de KVK: 74892142

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienr: 8600.64.517

De stichting heeft ten doel: “het bevorderen van de theaterkunst, onder meer middels het (doen) organiseren en produceren van toneelvoorstellingen, daarbij ook inbegrepen het gebruik van media zoals film en video en andere gerelateerde activiteiten.”

De statuten van de stichting zijn hier te downloaden en het verplichte ANBI-standaardformulier hier.

Het beleidsplan is hier te downloaden en de jaarrekening van 2020 hier.

bankrekeningnummer voor donaties: NL40TRIO0379681471

Bij voorbaat dank!

.